^Terug na bo
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
Get Adobe Flash player

Ander het gesê

Once you learn to read, you will be forever free.
 - Frederick Douglas

Oefening vir die brein

Lees beteken vir die brein net so baie soos oefeninge vir die liggaam. - Joseph Addison

Kontak ons

Vonnie
Posbus 25762
Langenhovenpark
9330.
Faks: 0866 590 272
E-pos: abc@vonnie.co.za

Album Lightbox

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

HOE MOET EK LEER

HOE MOET EK LEER?

Gr 4 tot 12: DVD & Handleiding vir EFFEKTIEWE STUDIE TEGNIEKE/METODES.
Die derde pakket van die VONNIE-PROGRAM heet “HOE MOET EK LEER”,  en sluit ‘n DVD asook ‘n werkboek van 20 hoofstukke in.

Vonnie 1Korttermyn Doelwit:

Om die graad 4 tot 12 leerders te ondersteun in die aanvangsfase van die leerproses deur middel van verskillende opsies van studiemetodes, breedvoerige verduideliking van die proses van vaslegging, die spontane selektering van sleutelwoorde en kernfeite, die vordering van konkrete denke na abstrakte denke en om die leeraktiwiteit in ‘n positiewe, uitdagende proses te omskep, waartydens die jong leerder ‘n verwagting koester betreffende bo-gemiddelde toets- en/of eksamensuitslae.

Vonnie 2Langtermyn Doelwit:

Meeste leerders presteer onder hul potensiële vermoëns, aangesien hulle “gewoond” is aan ‘n sekere (dikwels swak) resultaat.
Die langtermyn doel van VONNIE – HOE OM TE LEER, is juis om elke individuele leerder (graad 4 tot 12) se “hand te vat” en hom/haar as’t ware op te tel uit die gewoontevormende resultaat en te wys dat hy/sy werklik beduidend méér werd is as dit!
Leerders raak dikwels gewoond aan ‘n 50% of 60% en glo NIE dat hul 80%+ kan behaal nie, totdat hulle met een of twee toetse hul onderskeiding behaal, en self besef dat hulle WERKLIK KAN!
Dit is gewis ook deel van ‘n akademiese selfvertroue wat ontwikkel moet word, en dikwels is leerders aangenaam verras om te besef hulle is beslis onderskeidingskandidate en het nog altyd onderpresteer!
VONNIE – HOE OM TE LEER begelei die individuele leerder stap vir stap na sy/haar optimale potensiaal deur middel van dvd’s en die handleiding wat 20 hoofstukke behels.
Pligsbesef, daaglikse verantwoordelikheid en interne akademiese motivering word dikwels gebore uit VONNIE-HOE OM TE LEER.

DVD Pakket

Daar bestaan ‘n ernstige leemte in die metodiek, vaardighede en tegnieke van die leeraktiwiteit reg oor die ouderdomspektrum van graad 4 tot graad 12 en selfs tydens tersiêre opleiding.
Leerders vanaf graad 4 tot 12 word daagliks gekonfronteer met die “HOE MOET EK LEER“-kwessie en dié dvd en werkboek sluit sonder uitsondering alle areas van die leeraktiwiteit in soos byvoorbeeld korttermyn geheue, die leer van langvrae, konsentrasie, motivering, begrip, ensovoorts.

Die doelwit met hierdie dvd-pakket is om die leerder ONAFHANKLIK van enige ondersteuning te begelei na SELFSTANDIGE en VERANTWOORDELIKE leeraktiwiteite, sodat hy/sy so vroeg soos graad 4 die BELANGRIKHEID van sodanige LEER sal besef en sodoende die onus op hom/haar self sal neem om optimaal te presteer.

Die doel is voorts om die leerder te laat verstaan waarom hy/sy soms leer en dan ‘n swak punt behaal, en om derhalwe te voorkom dat die leerder weer in sodanige akademiese slaggat sal trap. Die leerder sal dus weet waarom hy/sy sekere metodes/werkswyse moet vermy en waarom spesifieke metodes en tegnieke sukses voorspel.

Vonnie DVD

As gevolg van hierdie leemte in ons skole wat reeds ’n geruimte tyd gelede geïdentifiseer is en steeds in geen hoedanigheid spesifiek aangespreek is nie, word die volgende hoofstukke (ook SELFDOEN-OPDRAGTE) tydens die dvd in samewerking met die handleiding hanteer, ten einde leerprobleme die hoof te bied -
(1.)  My graad 1 metode – HOE het dit gewerk?
(2.)  Wat doen die sportman om te presteer?
(3.)  Die ROBOT-metode
(4.)  HOE MOTIVEER ek myself?
(5.)  GEHEIM van akademiese sukses  
(6.)  Verbeter jou KONSENTRASIE
(7.)  My eie STUDIE ROOSTER  
(8.)  Hoe bestuur ek my eie tyd?
(9.)  Die KLOK-metode  
(10.) Waarom is BEGRIP ’n voorvereiste vir studies?    
(11.) Doelstellings is dade  
(12.) HERHALING: Hoe werk dit?  
(13.) TOETSE & EKSAMENS  
(14.) Wat is BREINKOS?
(15.) BREIN“BOOSTER“ – ek kan my IK verbeter!    
(16.) Die ALFABET-metode  
(17.) Die ASSOSIATIEWE-metode
(18.) FISIEKE OEFENING / SPORT  
(19.) Troetel jou brein    
(20.) NET MY BESTE KWALITEIT

Kopiereg‚ © 2014. VONNIE Alle regte voorbehou.