^Terug na bo
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
Get Adobe Flash player

Lees vir jou kind

Wanneer ek vir 'n ouer sê "lees vir jou kind" wil ek nie hê dit moet soos medisyne klink nie. Ek wil hê dit moet soos sjokolade klink.
- Mem Fox

Liefde vir boeke

Daar is baie maniere waarop ons 'n kind se leefwêreld kan vergroot. 'n Liefde vir boeke is die beste van almal.
- Jacqueline Kennedy

Kontak ons

Vonnie
Posbus 25762
Langenhovenpark
9330.
Faks: 0866 590 272
E-pos: abc@vonnie.co.za

SPEL & LEESSPOED

Vonnie 1HARTLIK WELKOM BY VONNIE-INLEIDEND vir graad 1, 2 en 3!

Die korttermyn doelwit van Vonnie-inleidend is om graad 1, 2 en 3 se spel, lees en leesspoed EFFEKTIEF en OPTIMAAL vas te lê, sodat graad 4 se leerwerk, makliker en vinniger hanteer kan word.

Die langtermyn doelwit van VONNIE-INLEIDEND is om ‘n liefde vir lees by die jong LEERDER te vestig en die blywende resultaat hiervan is sigbaar reg deur die LEERDER se skoolloopbaan en selfs daarna tydens sy/haar studente dae!

Aan alle LEERDERS wat nie die geleentheid het om by ons praktyk in te skakel nie, bied ons nou die STUDIE ONTWIKKELING & REMEDIëRENDE HULPDIENS op visuele media.

Vonnie 2DIE VONNIE-PROGRAM

Die Vonnie-program is saamgestel vir leerders:

 • Wat hul spel- en lees vaardighede wil ontwikkel
 • Met leerprobleme
 • Met ATS (ADD) en / of ATHS (ADHD)
 • Wat ernstig is met hul akademie, want spel is lees en lees is leer!
 • Wat sukkel om te fokus/konsentreer as gevolg van spanning/konflik/trauma, soos bv. egskeiding;
 • Wie se ouers bekommerd is oor hul skoolwerk
 • Wat graag hul gemiddelde persentasie wil verbeter.

BAIE BELANGRIK

Dit is van deurslaggewende belang dat die LEERDER die volgende MOET begryp:
 • VONNIE-INLEIDEND is ‘n SPEL en LEESSPOED program en die doel met elke SPELWOORD is om die flitsende woord(e) te sien, vinnig en korrek te tik en ENTER te druk vir die volgende SPELWOORD. Die volhoubaarheid van hierdie oefening verbeter nie slegs SPEL nie, maar ook die LEERDER se KONSENTRASIEVERMOë en DEURSETTINGSVERMOë en elimineer aandagafleibaarheid in ‘n groot mate.
 • Soveel tyd spandeer gaan word met VONNIE-INLEIDEND, soveel verbetering sal die LEERDER toon. Met ander woorde, die graad 1, 2 of 3 LEERDER wat 10 minute per dag aan VONNIE-INLEIDEND spandeer, gaan nie so vinnig en effektief vorder soos die LEERDER wat 30 minute aan VONNIE-INLEIDEND spandeer nie. Vir die jong sport entoesias word dit soos volg verduidelik: Hoe meer jy jou skoppe in rugby oefen, hoe beter skop jy en hoe meer jy jou doele in netbal oefen, hoe beter doel jy en dit NEEM TYD IN BESLAG…! Dieselfde geld vir ons SPEL en LEES: Hoe meer jy jou SPEL en LEESSPOED oefen (dus hoe meer TYD jy daaraan gaan bestee), hoe beter en vinniger gaan jy lees en leer!
VONNIE-INLEIDEND: Aanbevole tyd per dag: 30+ minute, vyf dae per week.
 • Graad 1, 2 en 3 LEERDERS behoort aan die begin van die program te begin, dus by SPELFLITS-1-1-1 en dan chronologies te vorder tot uiteindelik by 3-2-9. Graad 3 LEERDERS sal noodwendig graad 1 se werk maklik vind, maar dis goeie en effektiewe oefening om in elk geval daardeur te werk en ook meer vertroud te raak met die sleutelbord.
 • Die flitsspoed sal verskil van LEERDER tot LEERDER. Dit is die ideaal om die SPELFLITS van graad 1, 2 en 3 op die vinnigste spoed te kan lees en weer te gee. Die ouer, onderwyser, voog of terapeut moet die leerder in hierdie verband leiding gee en die flitsspoed telkens aanpas (vinnger stel) soos wat die LEERDER vorder.Die tydsindikasie is spesifiek so aangedui om die LEERDER se KONSENTRASIE optimaal te ontwikkel.
 • Daar word rekord (rapport) gehou van elke poging. Dus indien ‘n LEERDER nie konsentreer nie, foute maak en byvoorbeeld 10 keer van voor af begin, WYS dit op sy/haar rapport!
Kopiereg‚ © 2014. VONNIE Alle regte voorbehou.