^Terug na bo
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
Get Adobe Flash player

vONNIE ADVERTENSIE

Kontak ons

Vonnie
Posbus 25762
Langenhovenpark
9330.
Faks: 0866 590 272
E-pos: abc@vonnie.co.za

SPEL-, LEES- & LEERPROGRAM

Aan alle graad 1, 2, 3 & 4 LEERDERS wat nie die geleentheid het om by die STUDIE ONTWIKKELING & REMEDIëRENDE HULPDIENS in te skakel nie, bied ons nou ‘n uitgebreide en motiverende kursus in spel, leesbegrip, korttermyngeheue, konsentrasie, leestegnieke, leesspoed, leesvaardighede, leesontwikkeling en grammatika op visuele media.

Presteer

Vonnie 4Korttermyn Doelwitte van VONNIE PRESTEER:

Om leerders op ‘n vroeë ouderdom reeds optimaal te ontwikkel betreffende hul spelvaardighede, leesspoed, leesbegrip, korttermyngeheue, konsentrasie en grammatikale vermoëns, sodat hulle skolastiese uitdagings in welke vak ookal met gemak en selfvertroue tegemoet sal gaan.

Langtermyn Doelwitte van VONNIE PRESTEER:

Om die jong leerdertjie toe te rus met geletterdheidsvlakke van ‘n billike hoë standaard ten einde enige skolastiese eise en/of verwagtinge reg deur hul skoolloopbaan, met ‘n gesonde selfvertroue en positiewe ingesteldheid te hanteer.
Elke individu dink, leer en kommunikeer deur middel van ‘n taal en om die jong leerder op hierdie wyse pro-aktief toe te rus, word nie slegs potensieel bo-gemiddelde skolastiese uitkomste verseker nie, maar ook ‘n gebalanseerde, suksesvolle en florerende ontluikende individu.

Leerders wie se grondslagfase effektief vasgelê is, geniet beslis ‘n akademiese belegging en ‘n defnitiewe voorsprong betreffende die res van sy of haar skoolopleiding.

Die afgelope 12 jaar se praktyk ondervinding het herhaaldelik bewys dat graad 2 en 3 leerders wat hierdie kursus deurloop het, graad 4 se leerwerk beslis beter hanteer en bo verwagting presteer.

Vonnie 4Die VONNIE-PROGRAM is saamgestel vir LEERDERS:

 • Wat hul spel- en lees vaardighede wil verbeter en ontwikkel.
 • Wat ernstig is met hul toekoms en akademie – want spel is lees en lees is leer!
 • Wat graag hul gemiddelde simbool of persentasie wil verbeter
 • Wat hul tyd op baie sinvolle wyse ook gedurende vakansietye wil bestee.
 • Met ADD en / of ADHD (aandagafleibaarheid)
 • Wat graag méér selfvertroue wil bou.
 • Met leerprobleme.
 • Met emosionele probleme.
 • Wie se ouers bekommerd is oor hul skoolwerk.
 • Wat gekonfronteer word met trauma soos egskeiding van hul ouers of die dood van ‘n geliefde.

Let Wel:

Die sleutel tot sukses is pligsgetrouheid. Dit geld veral ook vir die beoefening van hierdie program. Die LEERDER moet die ingesteldheid hê om daagliks met homself te kompeteer. Hy/sy moet dus poog om elke dag te verbeter op die vorige dag se uitkomste wat in die VERSLAG van die program opgesom is (ook beskikbaar om uit te druk).

Vonnie 5Dit is van kardinale belang dat u as ouer / voog / terapeut sal toesien dat ’n LEERDER die intstruksies, 100% sal volg. Die tydsindikasie is spesifiek so aangedui om die LEERDER se KONSENTRASIE optimaal te ontwikkel.

Dit  is van uiterste belang dat graad 1 leerders die leesstuk as volg sal hanteer:

 

 • Die leerder MOET poog om te lees SONDER om te klank. Indien hy/sy egter by ’n moeilike woordjie vassteek, mag die woordjie geklank word, bv. W-O-N-D-E-R-L-I-K.
 • Die leerder moet onthou dat hy/sy ALTYD teen tyd werk.Dus moet daar konsentreer word om VOORUIT te kyk, om te sien wat is die volgende woord – ten einde leesvloeiendheid te bevorder en regressie te elimineer.
 • Die tydsindikasie is juis verstelbaar vir die ouer/voog/terapeut.Maak ALTYD seker hierdie program is vir die leerder ’n uitdaging – dus indien hy/sy met gemak teen ’n sekere spoed lees, verstel ALTYD na die spoed wat net vinniger is.
 • Hierdie program se tydsindikasie MOET derhalwe ALTYD so gestel wees, dat die leerder GEDWING word om vinniger te lees, as wat hy/sy gemaklik kan lees.
 • Indien hierdie afdeling soos bo vermeld hanteer word, sal U verbaas wees oor die leerder se resultate en tempo wat letterlik weekliks verbeter.
 • Die ideaal is dat die graad 1, 2 en 3 leerder hierdie leesstukke teen die vinnigste tydsindikasie sal kan hanteer en ’n begripstelling van 100% sal toon.
 • Dit is ook van uiterste belang dat die graad 1, 2 en 3 leerder 100% sal behaal vir hul spelflitskomponent wat telkens uit 20 woorde bestaan.

Belangrike Riglyn:

Gebruik ’n dag per paragraaf, sodat die graad 1 leerder ‘n volledige leesstuk teen die einde van die week voltooi het – dit is ook die rede waarom graad 1 se leestukke per paragraaf genommer is.
Herhaal ten minste elke paragraaf 3 tot 5 kere of totdat leerder dit 100% bemeester het.

ONTHOU:
Hierdie ouderdom is die beste memoriseerders.
Hulle leer hul leesstukke blitsvinnig uit die kop en sê dit dan woordeliks op tewyl ons as volwassenes dink hulle kan lees.

Om hierdie probleem die hoof te bied, selekteer die woorde waarmee die leerder aanvanklik gesukkel het (sommer met ’n pen/potlood op ‘n folio bladsy) en vra dat die leerder dit VINNIG & FOUTLOOS moet lees.
Let dan daarop of hy/sy hierdie woorde nog klank.

Indien wel – HERHAAL hierdie woorde, totdat die leerder dit kan herken en VINNIG lees.  
Maak derhalwe seker dat hierdie woorde in die langtermyn geheue gestoor is.

PAKKET 2

VONNIE – PRESTEER
BESTEL u CD nou via ons epos adres:   abc@vonnie.co.za
Kopiereg‚ © 2014. VONNIE Alle regte voorbehou.